Damlataş Mağarası

Damlataş MağarasıDamlataş Mağarası 1948 yılında Alanya İskelesi yapımında kullanılmak üzere taş ocağı olarak tespit edilen alanda patlatılan bir dinamit sonrasında tesadüfen bulunmuştur. Mağara 1. çağın altıncı ve sonuncu dönemlerinde oluşmuş yer katmanlarından ibarettir. Yapılan incelemeler sonrasında mağaranın 10.000 – 15.000 senede oluştuğu tahmin edilmektedir.

Bolca yağan yağmurların bir miktarı gaz, karbonikli su ihtiva etmesi nedeniyle, kireç taşı ve benzerlerini erittiği için, kalker ve kireç taşından oluşan bölgelerde Damlataşta olduğu gibi boşluklar
oluşturur. Erimeler devam ederken büyük boşluklar ve bu boşluklara sızan damlacıklar donarak aşağı doğru sarkar, damlanın düştüğü yerde de daima donma olayı gerçekleştiğinden aşağıdan yukarı dikitler ve yukarıdan aşağıya da sarkıtlar meydana gelir. Sarkıt ve dikitler uzamalardan dolayı bazen bir yerde birleşebilirler, bunlarda mağaranın sütunlarını oluştururlar. Bu damlama özelliğinden dolayı mağaraya Damlataş Mağarası ismi verilmiştir. Mağaranın giriş Kapısından içeri girince 20-30 m. uzunluğunda bir geçit, 13-14 m. çapında ve 15 m. yüksekliğin de silindirik bir boşluk, bu boşluk içinde de insanı büyüleyen  binbir renkli sarkıt ve dikitler, ayrıca 15 bin senede oluşmuş sütunlar vardır. Mağara senenin 6 ayında devamlı damlar, yazın gelenler ise bu damlamayı göremezler.