Karain Mağarası

Karain MağarasıKarain Mağarası, Antalya’nın yaklaşık 30 km. kuzeybatısında, Merkeze bağlı Yağca Köyü sınırları içinde, Katran Dağının doğuya doğru alçalan yamaçları üzerinde olan çok sayıdaki mağaralardan biri ve en önemlisidir. Denizden 430, önündeki ovadan 130 m. yükseklikte bulunmaktadır. Karain Mağarasından yaklaşık 1 km. uzaklıkta bulunan bir yamacın eteğinde bol su veren karstik kaynaklar bulunmaktadır.

Karain’in içinde bulunduğu ekolojik özellikler, Yontma Taş Çağının başlangıcından itibaren klasik çağlara kadar burayı insanların kesintisiz bir biçimde mekan tutmalarına olanak tanımıştır. Karain barınak olmaya çok elverişlidir. Yüksekte oluşu, çevresindeki kaynaklar, yabani meyve ağaçlarının, yenilebilir yabani köklerin ve sebzelerin, hayvanların çokluğu insanları devamlı olarak bu yöreye çekmiş ve tarih boyunca bu verimli yerlerde kalmalarını sağlamıştır. Zaten bu durum mağaranın arkeolojik tabakalarından ele geçen çok sayıdaki hayvan ve bitki fosillerinden de kolayca anlaşılmaktadır.

Karain Mağarasında yapılan kazalarda elde edilen arkeolojik buluntular, Antalya Müzesinde ve mağaranın hemen yakınında bulunan Karain Müzesinde sergilenmektedir.