Konyaaltı

KonyaaltıKonyaaltı, Antalya’nın batı ucunda yer alan, aynı adı taşıyan plajlarıyla meşhur bir ilçedir. Plaj, şehrin batı tarafında falezlerin bittiği yerden başlayıp, Antalya limanına kadar 4-5 km. boyunca uzanmaktadır. Antalya – Kemer karayolu üzerinde bulunmakta olup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Bugün Konyaaltı olarak adlandırılan bölgenin, yakın tarihe kadar, Antalya’nın falezler üzerinde yer almasından dolayı Koyaltı biçiminde anıldığı ve halk dilinde söylene söylene Konyaaltı’na dönüştüğü belirtilmektedir.

Konyaaltı, Anadolu Uygarlıkları yerleşim haritasına göre, Likya sınırları içinde yer almaktadır. Likya, Pamphilya ile sınırdır. M.Ö. 30 yıl öncesine kadar uzandığı bilinen Likya uygarlığının, Konyaaltı bölgesinde yer alan kentinin adı ise Olbia’dır. Yeri hep tartışılagelen Olbia’nın, merkez Deliktaş olmak üzere, Arapsuyu ağzında ve çevresinde kurulu olduğunu ortaya koymuştur. 270 cm. kalınlığındaki erken sur duvarları kalıntıları ve rıhtım blokları, Olbia’nın deniz taşıtlarının yanaşabildiği bir kıyı yerleşimi olduğunu göstermektedir. Termesos’da yaşayan Solymler’in ticaret
ve ulaşım amacıyla deniz kıyısına kurdukları küçük bir yerleşimdir. Ancak bu yerleşim bir demos’un da üstünde özellikler göstermektedir. Termessos’un güney komşusu Olbia Pampilia’da beşinci kenttir diye kaydeden Hierokles’den, Strabon’a kadarki antik kaynaklar birbirleriyle ve bulunan kalıntılarla karşılaştırıldığında, Olbia’nın Akdeniz coğrafyasındaki yerini, bugünkü Arapsuyu olarak iyice belirgenleştirir.
Konyaaltı’nda 1994 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 2008 yılına kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 24 mahallesi bulunan İlk Kademe Belediyesi iken, 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilçe olmuştur. Aynı kanunla Beldibi ve Doyran ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Konyaaltı Belediyesine katılmış ve mahalle sayısı 31’e çıkmıştır. İlçeye bağlı 10 köy bulunmaktadır. 2015 Verilerine göre Konyaaltı nüfusu 154.920 dir.